ประชุมฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬา”พระนครเกมส์”ครั้งที่1

รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ อาภาเวท คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นประธานในการประชุมฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้แก่ คุณสมภพ จันทร์ฟัก หัวหน้าบรรณาธิการข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (NBT) คุณอนุชิต กุลวานิช บรรณาธิการข่าวกีฬา นสพ. คม ชัด ลึก และคุณอัครชัย ศิริรักษ์ ไทยรัฐทีวี ร่วมหาแนวทางการประชาสัมพันธ์และการจัดการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬา “พระนครเกมส์” เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ ห้อง Ad & Pr Presentation Room คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 

Posted in Uncategorized