Monthly Archives: January 2015

มทร.พระนคร เปิดตัวเพลงประจำการแข่งขันกีฬา “พระนครเกมส์”

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” ในครั้งนี้ ได้มีการประพันธ์เพลง “พระนครเกมส์” ซึ่งถือเป็นเพลงประจำการแข่งขันในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรักษ์ สุขเสวี นักแต่งเพลงชื่อดัง บัณฑิตกิตติมศักดิ์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และศิษย์เก่าแผนกวิชาการโฆษณา วิทยาเขตพณิชยการพระนคร เป็นผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนอง เนื้อหาของบทเพลงนั้นมีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และนำเอาเส้นสีที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของทั้ง 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมาร้อยเรียงเป็นบทเพลงที่ทรงคุณค่า นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจาก คุณปัณณวัชร์ ภักดีฐิติฐากรณ์ (คุณต่อ) ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เจ้าของรางวัลนักร้องยอดเยี่ยมถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว KPN AWARD ประจำปี 2556 มาร่วมขับร้องเพลงนี้อีกด้วย สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 – 14 กุมภาพันธ์

Posted in ข่าว

“มทร.พระนคร” ประชุมเตรียมความพร้อม “พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯ พระนครเกมส์” ครั้งที่ ๓๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์, ฝ่ายสิทธิประโยชน์และหารายได้, ฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด-พิธีปิด การแข่งขัน, ฝ่ายการแสดงพิธีเปิด-พิธีปิด การแข่งขัน, ฝ่ายสูจิบัตร และสื่อสิ่งพิมพ์, ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และยานพาหนะ, ฝ่ายรับลงทะเบียนและปฏิคม, ฝ่ายเทคนิคกีฬา,ฝ่ายกองเชียร์และแปรอักษร, ฝ่ายขบวนพาเหรด, ฝ่ายระบบแสงและเสียง, ฝ่ายกิจกรรมบันเทิงประจำวัน, ฝ่ายจัดทำเพลงประจำการแข่งขัน และฝ่ายจัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในหลายวาระ เช่น กำหนดการวันซ้อมใหญ่, กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขัน, การประชาสัมพันธ์สื่อต่าง ๆ, ขั้นตอนการลงทะเบียน, ห้องรับรอง VIP, เอกสารแจกผู้เข้าร่วมงาน/สูจิบัตร, ขบวนพาเหรด, การแสดงพิธีเปิด, วิธีการจุดคบเพลง,

Posted in ข่าว

มทร.พระนคร” ย้ำชัด พร้อมเปิดกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยันความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” ระหว่างวันที่ 7 – 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 – 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี นั้น ทางมหาวิทยาลัยมีความคืบหน้าของการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสนามแข่งขัน ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการจัดการแข่งขันกีฬานั้น ทางมหาวิทยาลัยฯก็ได้มีการประสานงานเพื่อใช้สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Posted in ข่าว

ราชมงคลพระนคร ประกาศพร้อมจัด “พระนครเกมส์” 7-14 ก.พ. 58 ระดมศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันหวังสร้างชื่อ…สื่อมวลชนโหมประโคมข่าว “กระหึ่ม!”

เชิญชม/เชียร์ ทัพนักกีฬากว่า 2,000 คน จากราชมงคล 9 แห่งทั่วประเทศ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” โดยราชมงคลพระนครรับเป็นเจ้าภาพ จัดแข่งขัน 16 ชนิดกีฬา และจัดประกวดเชียร์ลีดเดอร์ (ลีดมือ) แต่งกายชุดนักศึกษาเป็นครั้งแรก โชว์ความสวยงาม สง่า แข็งแกร่งและความสามัคคีพร้อมเพรียง ระหว่าง 7-14 กุมภาพันธ์ 2558 (พิธีเปิด 8 ก.พ.-พิธีปิด 14 ก.พ.58) ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อนึ่ง รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร แย้มไฮไลท์พิธีเปิด-ปิด ดึงศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงร่วมแสดง

Posted in ข่าว

มทร.พระนคร รับมอบเงินพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้สนับสนุนการแข่งขันกีฬา “พระนครเกมส์”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร  รับมอบเงินพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้สนับสนุนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์”    ในงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬา “พระนครเกมส์”   เมื่อ วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มทร.พระนคร  โดยมีผู้สนับสนุนการแข่งขันประกอบด้วย มทร.ทั้ง 8 แห่ง ได้แก่ มทร.ธัญบุรี  มทร.รัตนโกสินทร์  มทร.กรุงเทพ มทร.ล้านนา  มทร.อีสาน  มทร.สุวรรณภูมิ  มทร.ตะวันออก และมทร.ศรีวิชัย   นอกจากนี้ยังมีหน่วยงาน/บริษัทที่ร่วมสนับสนุนการแข่งขันกีฬา “พระนครเกมส์” และมาร่วมงานแถลงข่าว จำนวน  6  ราย

Posted in ข่าว

มทร.พระนคร ประกาศกร้าว พร้อมจับมืออีก 8 ราชมงคลทั่วประเทศและพันธมิตร ร่วมสนับสนุนจัดการแข่งขัน “พระนครเกมส์” ต้นกุมภาพันธ์ ศกนี้

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาจำนวน 16 ชนิดและ 1 ประเภทการแข่งขัน บรรยากาศภายในงานประกอบไปด้วยผู้บริหารของ มทร.พระนคร และผู้บริหารของ 8 มทร. สื่อมวลชนทั้งโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ และผู้สนับสนุนการแข่งขัน เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว มีการชมวีดีทัศน์แนะนำ มทร.พระนคร จากนั้น อธิการบดี มทร.พระนครมอบของที่ระลึกแก่ผู้แทนจาก 8 มทร. และผู้สนับสนุนการแข่งขัน การเปิดตัวมาสคอต และเพลงประจำการแข่งขันชื่อเพลง “พระนครเกมส์” เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 เวลา

Posted in ข่าว

มทร.พระนคร คึกคัก จับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬา “พระนครเกมส์”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานในพิธีจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” ประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 16 ชนิดและ 1 ประเภทการแข่งขัน มีผู้บริหารและบุคลากรทางการกีฬา จาก 8 มทร.ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีตัวแทนจาก มทร.พระนคร คือผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า และตัวแทนจาก 8 มทร. เข้าร่วมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน สำหรับการแบ่งสายการแข่งขันในครั้งนี้มีกีฬาประเภททีม 8 ชนิดกีฬาที่มีการจับฉลากคือ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอลชายหาด ฟุตซอล ครอสเวิร์ด และตะกร้อลอดห่วง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม

Posted in ข่าว

มทร.พระนคร เตรียมเปิดบ้านต้อนรับ 8 มทร. ทั่วประเทศในพิธีจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันและ พิธีแถลงข่าวการแข่งขัน “พระนครเกมส์”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร เปิดเผยว่า มทร.พระนคร มีความพร้อมเกือบ 100 % แล้ว สำหรับการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 โดยครั้งนี้ใช้ชื่อว่า “พระนครเกมส์” ตามชื่อของเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งในวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 นี้ มทร.พระนครเตรียมต้อนรับอีก 8 มทร. ทั่วประเทศในพิธีจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 17 ชนิดและ 1ประเภทการแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร และในวันศุกร์ที่

Posted in ข่าว

กำหนดการจับฉลากสายการแข่งขัน และการพิธีแถลงข่าวพระนครเกมส์

Posted in ข่าว

มทร.พระนคร ลงนามสัญญาการใช้พื้นที่ของ ม.ธรรมศาสตร์ เพื่อการเป็นเจ้าภาพกีฬา “พระนครเกมส์”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร เข้าร่วมประชุมเพื่อทำพิธีลงนามในสัญญาการใช้สถานที่ของศูนย์บริการการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมทร. พระนคร ได้รับเกียรติจาก มทร.ทั้ง 8 แห่งทั่วประเทศให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” ระหว่างวันที่ 7-14 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าร่วมประมาณ 2,000 คน โดยการลงนามสัญญาการใช้พื้นที่มีการลงนามระหว่าง รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการมทร.พระนคร และ นายยรรยง อัครจินดานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการกีฬา และมีผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.พระนคร และนายวรรณะ วชิราธาดา หัวหน้างานพัฒนาธุรกิจและมวลชนสัมพันธ์ เป็นพยาน เมื่อวันอังคารที่ 6

Posted in ข่าว
Page 1 of 212