เกี่ยวกับพระนครเกมส์

สัญลักษณ์นำโชคการแข่งขัน (Mascot)

สัญลักษณ์นำโชคการแข่งขัน (Mascot)

  • คำขวัญการแข่งขัน (Slogan)

กีฬาสร้างคน ๙ ราชมงคลสร้างสัมพันธ์ ก้าวทัน AEC

นายธนารักษ์ คำโท
นักศึกษาสาขาวิชา อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร