ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน

Loading

หมายเหตุ
  • ควรใช้ Web Browser รุ่นปัจจุบัน หากพบปัญหาในการใช้งานสามารถติดต่อมาได้ที่อีเมล pamok.r(a)rmutp.ac.th
  • แก้ไขปัญหาการ Upload ไฟล์รูปชื่อซ้ำแล้ว รบกวนให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบรูปนักกีฬาให้ถูกต้อง ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
แผนปฏิบัติงาน
คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาพระนครเกมส์
วันที่กำหนดการ
พฤหัสบดีที่ 18 ก.ย. 57เริ่มการบันทึกข้อมูลเข้าร่วมการแข่งขัน (เอกสารหมายเลข 1)
อาทิตย์ที่ 30 พ.ย. 57วันสุดท้ายของการบันทึกข้อมูลเข้าร่วมการแข่งขัน (เอกสารหมายเลข 1)
จันทร์ที่ 10 พ.ย. 57เริ่มการบันทึกข้อมูลลงในเอกสารหมายเลข 2 – 4
จันทร์ที่ 5 ม.ค. 58วันสุดท้ายของการบันทึกข้อมูลลงในเอกสารหมายเลข 2 – 4
พฤหัสบดีที่ 8 ม.ค. 58จับฉลากแบ่งสายกีฬาประเภททีม และประเภทบุคคล
ศุกร์ที่ 9 ม.ค. 58แถลงข่าวการแข่งขันกีฬาฯ
เสาร์ที่ 7 – เสาร์ที่ 14 ก.พ.58แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31
“พระนครเกมส์”
หมายเหตุ

  1. แผนปฏิบัติงานนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  2. เพื่อป้องกันความผิดพลาด โปรดตรวจสอบข้อมูลและแนวปฏิบัติต่างๆ โดยละเอียด
  3. ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ที่ประธานฝ่ายเทคนิคการกีฬา มทร.พระนคร อ.ฉัตรฤดี สุบรรณ ณ อยุธยา โทรศัพท์ 0-94483-3785 หรือ http://phranakhongames.rmutp.ac.th/