แผนที่เดินทาง

การเดินทางจากภายนอกมหาวิทยาลัย

รถบริการภายนอกรถบริการภายในแผนที่

รถยนต์ส่วนบุคคล

 • เดินทางโดยใช้เส้นทาง ทางยกระดับดอนเมือง – โทลเวย์ ผ่านศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต , ม.กรุงเทพ ,
  หลักกิโลเมตรที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จะอยู่ทางด้านซ้ายมือ
 • เดินทางโดยใช้เส้นทาง ทางด่วนแจ้งวัฒนะ-ม.ธรรมศาสตร์ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเชียงราก เลี้ยวซ้ายเข้าประตูเชียงรากฝั่งทิศใต้

รถประจำทาง

ลำดับที่ สาย เส้นทาง ต้นทาง ปลายทาง ประเภทรถ
1 29 วิภาวดี มธ . ศูนย์รังสิต หัวลำโพง ร่วม – ร้อน
2 39 พหลโยธิน มธ . ศูนย์รังสิต สนามหลวง ร่วม – ร้อน
3 ปอ. 29 วิภาวดี มธ . ศูนย์รังสิต หัวลำโพง ร่วม – แอร์
4 ปอ. 510 วิภาวดี ตลาดไท อนุสาวรีย์ ฯ ขสมก .- แอร์
5 ปอ. 39 วิภาวดี ตลาดไท สนามหลวง ขสมก .- แอร์

รถโดยสารธรรมดา(ธรรมดา)

สาย เวลา ต้นทาง ปลายทาง ระยะทางประเภทรถและจำนวนรถ หมายเหตุ
สาย 29 04.00-22.30 น. รังสิต หัวลำโพง ระยะเส้นทาง 38 กม.แผนที่เส้นทาง
ครีมแดง(ฮีโน่) 44 คัน
มีกะสว่าง
เที่ยวไป ริ่มมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) ถนนพหลโยธิน ถนนวิภาวดี ดอนเมือง หลักสี่ โรงพยาบาลวิภาวดี สวนจตุจักร สะพานควาย อนุสาวรีย์ชัยฯ พญาไท มาบุญครอง จุฬาฯ สามย่าน ถนนพระราม 4 สุดเส้นทางที่ หัวลำโพง
เที่ยวกลับ เริ่มต้นที่หัวลำโพง ถนนพระราม 4 ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รถโดยสารธรรมดา(รถร่วมบริการ)

สาย เวลา ต้นทาง ปลายทาง หมายเหตุ
สาย 29 04.00-21.50 น. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หัวลำโพง
เที่ยวไป เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต) ไปตามถนนเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน ผ่านมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ รังสิต ตรงไปตามถนนวิภาวดีรังสิต แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน ถนนพญาไท แยกขวาไปตามถนนพระราม 4 จนสุดเส้นทางที่หัวลำโพง
เที่ยวกลับ เริ่มต้นจากหัวลำโพง ไปตามถนนรองเมือง แยกขวาไปตามถนนเจริญเมือง แยกขวาไปตามถนนจารุเมือง แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 4 แล้วไปตาม เส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สาย เวลา ต้นทาง ปลายทาง หมายเหตุ
สาย 39 04.00-21.50 น. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สนามหลวง
เที่ยวไป ริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ไปตามถนนเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน ผ่านมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตรงไปตามถนนพญาไท แยกขวาไปตามถนนศรีอยุธยา แยกซ้ายไปตามถนนสวรรคโลก แยกขวาไปตามถนนหลานหลวง ข้ามสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ไปตามถนนราชดำเนินกลาง ข้ามสะพานผ่านพิภพลีลา แยกขวาไปตามถนนราชินี แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระธาตุ จนสุดเส้นทางที่สนามหลวง (บริเวณหน้อหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
เที่ยวกลับ เริ่มต้นจากสนามหลวง (บริเวณหน้อหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ไปตามถนนหน้าพระธาตุ แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระลาน แยกซ้ายไปตามถนนราชดำเนินใน แยกขวาข้ามสะพานผ่านพิภพลีลา ไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต)
สาย เวลา ต้นทาง ปลายทาง หมายเหตุ
สาย 39 A 04.00-21.50 น. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
เที่ยวไป เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ไปตามถนนเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน ผ่านมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สุดเส้นทางที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
เที่ยวกลับ เริ่มต้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรถูมิ ไปตามถนนพหลโยธิน ตามเส้นทางเดิมไปสุดเส้นทางที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตตร์

 รถโดยสารปรับอากาศ

สาย เวลา ต้นทาง ปลายทาง ระยะทางประเภทรถและจำนวนรถ หมายเหตุ
สาย ปอ 39 03.50 -21.30 น. ม.ธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ระยะเส้นทาง 46 กม/
ยูโรทู (เบ็นซ์ ) 23 คัน
เที่ยวไป เริ่มต้นที่ตลาดไท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต แยกลำลูกกา สะพานใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว สวนจตุจักร สะพานควาย อนุสาวรีย์ชัยฯ
เที่ยวกลับ เริ่มต้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ ตลาดไท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สาย เวลา ต้นทาง ปลายทาง ระยะทางประเภทรถและจำนวนรถ หมายเหตุ
สาย ปอ 510 04.00-22.30น. รังสิต อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ระยะเส้นทาง 46 กม/
ยูโรทู (ฮีโน่) 25 คัน, ยูโรทู (แดวู) 20 คัน
เที่ยวไป เริ่มที่อู่รังสิต(ตลาดไท) ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ถนนพหลโยธิน ถนนวิภาวดี อนุสรณ์สถานแห่งชาติ หลักสี่ เซ็นทรัลลาดพร้าว ตลาดนัดสวนจตุจักร สะพานควาย อนุสาวรีย์ชัยฯ
เที่ยวกลับ เริ่มที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ์ ไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่รังสิต

 รถโดยสารปรับอากาศ(รถร่วมบริการ)

สาย เวลา ต้นทาง ปลายทาง ระยะทางประเภทรถและจำนวนรถ หมายเหตุ
สาย ปอ 39 03.50 -21.30 น. ม.ธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
เที่ยวไป เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ไปตามถนนเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน ผ่านมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตรงไปตามถนนพญาไท แยกขวาไปตามถนนศรีอยุธยา แยกซ้ายไปตามถนนสวรรคโลก แยกขวาไปตามถนนหลานหลวง ข้ามสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ไปตามถนนราชดำเนินกลาง ข้ามสะพานผ่านพิภพลีลา แยกขวาไปตามถนนราชินี แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระธาตุ จนสุดเส้นทางที่สนามหลวง (บริเวณหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
เสริม จากสถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง ไปสนามหลวง เริ่มต้นจากสถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 (ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก) แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3214 ผ่านคลอง 4 อำเภอคลองหลวง ถึงสี่แยกบางขันธ์ แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตลาดรังสิต ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตรงไปตามถนนพญาไท แยกขวาไปตามถนนศรีอยุธยา แยกซ้ายไปตามถนนสวรรคโลก แยกขวาไปตามถนนหลานหลวง ข้ามสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ไปตามถนนราชดำเนินกลาง ข้ามสะพานผ่านพิภพลีลา แยกขวาไปตามถนนราชินี แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระธาตุ จนสุดเส้นทางที่สนามหลวง (บริเวณหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
เที่ยวกลับ เริ่มต้นจากสนามหลวง (บริเวณหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ไปตามถนนหน้าพระธาตุ แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระลาน แยกซ้ายไปตามถนนราชดำเนินใน แยกขวาข้ามสะพานผ่านพิภพลีลา ไปตามเส้นทางเดิม จนถึงสะพานยมราช แยกขวาไปตามถนนเพชรบุรี แยกซ้ายไปตามถนนพญาไท แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต)
เสริม จากสนามหลวง ไปสถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง เริ่มต้นจากสนามหลวง (บริเวณหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ไปตามถนนหน้าพระธาตุ แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระลาน แยกซ้ายไปตามถนนราชดำเนินใน แยกขวาข้ามสะพานผ่านพิภพลีลา ไปตามเส้นทางเดิม จนถึงสะพานยมราช แยกขวาไปตามถนนเพชรบุรี แยกซ้ายไปตามถนนพญาไท แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่สถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง

รถตู้

 •  รถตู้โดยสารปรับอากาศบริการรับ – ส่ง ระหว่าง มธ. ท่าพระจันทร์ – ศูนย์รังสิต

ตารางให้บริการรถตู้โดยสารปรับอากาศบริการรับ – ส่ง ระหว่างท่าพระจันทร์ – ศูนย์รังสิต

รังสิต ท่าพระจันทร์
 06.30 น. 06.30 น.
 07.00 น.   07.00 น.
 07.30 น.  07.30 น.
 08.00 น.   08.00 น.
08.30 น.  08.30 น.
09.00 น.  09.00 น.
 09.30 น.   09.30 น.
10.00 น.  10.00 น.
 10.30 น.   10.30 น.
 11.00 น.  11.00 น.
11.30 น.  11.30 น.
12.00 น. 12.00 น.
12.30 น. 12.30 น.
13.00 น. 13.00 น.
13.30 น. 13.30 น.
14.00 น. 14.00 น.
14.30 น. 14.30 น.
15.00 น. 15.00 น.
15.30 น. 15.30 น.
16.00 น. 16.00 น.
16.30 น. 16.30 น.
17.00 น. 17.00 น.
17.30 น. 17.30 น.
18.00 น. 18.00 น.
18.30 น. 18.30 น.

หมายเหตุ – ในช่วงภาคเรียนปกติให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ ให้บริการทุก ๆ 30 นาทีตั้งแต่เวลา 06.30 น . – 18.30 น . วันเสาร์ ให้บริการทุก ๆ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 07.15 – 17.15 น . หยุดวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

 •  รถตู้โดยสารร่วม ขสมก . สาย ต . 85
รถตู้โดยสารปรับอากาศบริการรับ – ส่ง ระหว่าง มธ . ศูนย์รังสิต– อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
การให้บริการ
 • รับ – ส่ง นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไประหว่าง มธ . ศูนย์รังสิต ถึง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
จุดจอดรับ – ส่ง
 • ศูนย์รังสิต ลานจอดรถตรงข้ามอาคารสำนักงานอธิการบดี
 • อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ป้ายจอดรถโดยสาร ใต้ทางขึ้นรถไฟฟ้า BTS ฝั่งภัตตาคารพงหลี
เส้นทาง
 • ถนนพหลโยธิน เข้าถนนวิภาวดี – รังสิต ขึ้นทางยกระดับโทว์เวล์ที่หน้าฐานทับ

อากาศดอนเมือง ลงทางยกระดับที่ดินแดง มุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

อัตราค่าบริการ
 •  30 บาท
ผู้ดูแลการให้บริการ
 • บริษัท เอส ดับบลิว พี ออโต้เซอร์วิส จำกัด
ระยะเวลาการให้บริการ
 •  ให้บริการทุกวัน
  ท่า มธ . ศูนย์รังสิต 05.45 น . – 21.00 น .
  ท่า อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 06.00 น . – 22.00 น .
 •  รถตู้โดยสารปรับอากาศบริการรับ – ส่ง ระหว่าง มธ.ศูนย์รังสิต – รถไฟฟ้า BTS
รถตู้โดยสารปรับอากาศบริการรับ – ส่ง ระหว่าง มธ.ศูนย์รังสิต – รภไฟฟ้า BTS
การให้บริการ
 • รับ – ส่ง นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไประหว่าง มธ . ศูนย์รังสิต ถึง รถไฟฟ้า BTS
จุดจอดรับ – ส่ง
 • ศูนย์รังสิต ลานจอดรถด้านหน้า สวทช.
 •  สถานีรถไฟฟ้า BTS ป้ายจอดรถโดยสาร บริเวณลานจอดรถด้านหน้าสถานี
เส้นทาง
 •  ถนนพหลโยธิน เข้าถนนวิภาวดี – รังสิต ขึ้นทางยกระดับโทว์เวล์ลงทางยกระดับที่ลาดพร้าว มุ่งหน้าสถานีรถไฟฟ้า BTS (จตุจักร)
อัตราค่าบริการ
 •  30 บาท
ผู้ดูแลการให้บริการ
 •  ขสมก.
ระยะเวลาการให้บริการ
 • ให้บริการทุกวัน
  ท่า มธ . ศูนย์รังสิต 05.45 น . – 21.00 น .
  ท่า สถานีรถไฟฟ้า BTS 06.30 น . – 21.00 น .

ตารางให้บริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ

บริการรับ-ส่ง ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต – ห้าง ฯ ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต

ลำดับที่ เวลาให้บริการ ลำดับที่ เวลาให้บริการ
มธ. ศูนย์รังสิต ห้างฯ ฟิวเจอร์  มธ. ศูนย์รังสิต ห้างฯ ฟิวเจอร์
1 06.00 น. 06.00 น. 17 14.00 น. 14.00 น.
2 06.30 น. 06.30 น. 18 14.30 น. 14.30 น.
3 07.00 น. 07.00 น. 19 15.00 น. 15.00 น.
4 07.30 น. 07.30 น. 20 15.30 น. 15.30 น.
5 08.00 น. 08.00 น. 21 16.00 น. 16.00 น.
6 08.30 น. 08.30 น. 22 16.30 น. 16.30 น.
7 09.00 น. 09.00 น. 23 17.00 น. 17.00 น.
8 09.30 น. 09.30 น. 24 17.30 น. 17.30 น.
9 10.00 น. 10.00 น. 25 18.00 น. 18.00 น.
10 10.30 น. 10.30 น. 26 18.30 น. 18.30 น.
11 11.00 น. 11.00 น. 27 19.00 น. 19.00 น.
12 11.30 น. 11.30 น. 28 19.30 น. 19.30 น.
13 12.00 น. 12.00 น. 29 20.00 น. 20.00 น.
14 12.30 น. 12.30 น. 30 20.30 น. 20.30 น.
15 13.00 น. 13.00 น. 31 21.00 น. 21.00 น.
16 13.30 น. 13.30 น.

 รายละเอียด
– รถตู้โดยสารปรับอากาศบริการรับ – ส่งระหว่าง มธ. ศูนย์รังสิต – ห้างฯ ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต
– ไม่จอดรับ – ส่งระหว่างเส้นทาง
– ค่าโดยสาร 15 บาท / คน / เที่ยว
– จุดจอดรับ – ส่ง
– ศูนย์รังสิต จอดบริเวณลานจอดรถตู้ ฝั่งตรงข้ามทางเข้าอาคารสำนักงานอธิการบดี
– ห้างฯ ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต จอดบริเวณลานจอดรถตู้ ช่องจอดที่ 16

รถ TAXI

จุดจอดรถให้บริการ

 • บริเวณหน้าประตูเชียงราก
 • บริเวณหน้าประตู AIT
 • บริเวณลานจอดรถหน้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

การเรียกบริการรถTAXI

 • ติดต่อเรียกใช้บริการรถ TAXI ผ่านศูนย์รักษาความปลอดภัย เบอร์ติดต่อ โทร. 0-2564-4407    ภายใน 1000 ,1234 เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

รถ NGV

การให้บริการ : รับ – ส่ง นักศึกษา บุคลากรภายในศูนย์รังสิต

เส้นทาง และจุดจอดรับ – ส่ง

Capture1

 

 • สายที่ 1. หมู่บ้านนักกีฬา โซน C – โรงพิมพ์ มธ.
  เวลาบริการ : 07.30 – 18.30 น. ทุกวันเว้นวันหยุด นักขัตฤกษ์
  เส้นทาง : หมู่บ้านนักกีฬา โซน C – อาคาร 14 ชั้น – เลี้ยวซ้ายหอพระ – โรงอาหารกลาง
  กลับรถวงเวียนศูนย์ญี่ปุ่น – บร.1 – หอสมุดป๋วย – สำนักทะเบียน – อาคาร SC
  ยิม 4/5/6 – คณะวิศวกรรมศาสตร์ – โรงพิมพ์
  (กลับเส้นทางเดิม)

Capture2

 

 • สายที่ 2. หมู่บ้านนักกีฬา โซน A – โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
  เวลาบริการ : 07.15 – 20.30 น. ทุกวันเว้นวันหยุด นักขัตฤกษ์เส้นทาง : หมู่บ้านนักกีฬา โซน A – โรงเรียนอนุบาล – โรงอาหารกลาง – เลี้ยวซ้ายหลัง บร.1
  บร.3 – อาคารปิยชาติ – คณะแพทย์ – ลานจอดรถโรงพยาบาล
  (กลับเส้นทางเดิม)
  – วันจันทร์ – วันศุกร์ จัดรถบริการเสริมในเส้นทางจำนวน 3 คัน
  ให้บริการระหว่างวงเวียนศูนย์ญี่ปุ่น — รพ.ธรรมศาสตร์ฯ
  (ไม่เข้าหมู่บ้าน)

 

 • สายที่ 3. วงเวียน Inter Zone – TU-DOME
  เวลาบริการ : 07.00 – 21.00 น. ทุกวันไม่มีวันหยุด
  เส้นทาง : วงเวียน Inter Zone – โรงเรียนอนุบาล– โรงอาหารกลาง – หอสมุดป๋วย – อาคาร SC ยิม 4/5/6 – ประตูเชียงราก – TU-DOME (กลับเส้นทางเดิม)

 

อัตราค่าบริการ         :  บริการฟรีตลอดเส้นทาง
ผู้ให้บริการ                :  บริษัท คาร์ เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด
ผู้ดูแลการให้บริการ :  หมวดขนส่งมวลชน งานยานพาหนะและขนส่งมวลชน กองงานศูนย์รังสิต
โทร 0-2564-4440-79 ต่อ 1122,1125

ตารางเวลาให้บริการรถสวัสดิการก๊าซ NGVเที่ยวพิเศษขยายเส้นทางบริการ
สายที่ 2 ขยายเส้นทาง รพ. – AIT

รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 รอบที่ 6
 07.30 น.  08.00 น.  11.45 น. 13.00 น. 17.30 น. 18.00 น.

 

รถสองแถว

รถโดยสารขนาดเล็ก (รถสองแถว)

การให้บริการ : รับ – ส่ง นักศึกษา บุคลากรภายในศูนย์รังสิต

จุดจอดรับ – ส่ง

 • สายที่ 1. หมู่บ้าน – โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ แผนผังแสดงเส้นทางเดินรถ
 • สายที่ 2. หมู่บ้าน – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง แผนผังแสดงเส้นทางเดินรถ
 • สายที่ 3. หมู่บ้าน – TU – DOME แผนผังแสดงเส้นทางเดินรถ

เส้นทาง

 • สายที่ 1. Zone A -> Zone B -> Inter Zone -> ศูนย์ญี่ปุ่น -> โรงอาหารกลาง ->บร.1 -> บร.3 -> บร.4 -> อาคารปรีคลินิก 2 -> คณะแพทย์ -> โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ และกลับในเส้นทางเดิม
 • สายที่ 2. Zone A -> Zone B -> Inter Zone -> ศูนย์ญี่ปุ่น -> โรงอาหารกลาง -> หอสมุดป๋วย -> สำนักทะเบียน -> กลุ่มสังคมศาสตร์ -> ยิม 4,5,6 -> คณะวิศวฯ -> SIIT -> คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ->โรงพิมพ์ และกลับเส้นทางเดิม
 • สายที่ 3. Zone A -> Zone B -> Inter Zone -> ศูนย์ญี่ปุ่น -> โรงอาหารกลาง ->หอสมุดป๋วย -> สำนักทะเบียน -> กลุ่มสังคมศาสตร์ -> ประตูเชียงราก ->ยิม. 4,5,6 -> สระว่ายน้ำ -> จุดจอดรับ – ส่ง TU – DOME -> กลับเส้นทางเดิม

 

อัตราค่าบริการ           :   4 บาทตลอดเส้นทาง
ระยะเวลาให้บริการ   :    ให้บริการทุกตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 21.00 น.
ผู้ให้บริการ                 :    ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. แสนศักดิ์ ทรานสปอร์ต
ผู้ดูแลการให้บริการ  :    หมวดขนส่งมวลชน งานยานพาหนะและขนส่งมวลชน กองงานศูนย์รังสิต
โทร 0-2564-4440-79 ต่อ 1122,1125

แผนที่โดยสังเขป

Capture

 

แผนผังแสดงเส้นทางเดินรถบริการรับ-ส่งนักศึกษาและบุคลากรภายใน มธ.ศูนย์รังสิต
รถสองแถวเอกชน สายที่ 1. หมู่บ้าน – โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

Capture3

 

แผนผังแสดงเส้นทางเดินรถบริการรับ-ส่งนักศึกษาและบุคลากรภายใน มธ.ศูนย์รังสิต
รถสองแถวเอกชน สายที่ 2. หมู่บ้าน – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

Capture4

 

แผนผังแสดงเส้นทางเดินรถบริการรับ-ส่งนักศึกษาและบุคลากรภายใน มธ.ศูนย์รังสิต
รถสองแถวเอกชน สายที่ 3. หมู่บ้าน – TU – DOME

Capture5

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*