งานเลี้ยงแสดงความยินดี ประกาศเกียรติคุณนักกีฬา ผู้ควบคุมทีมและผู้ที่เกี่ยวข้อง มทร.พระนคร

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    พระนคร เป็นประธานและกล่าวให้โอวาท พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดี  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา จัดงานประกาศเกียรติคุณ และงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้บริหารการกีฬา ผู้จัดการทีมกีฬา ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ “ มอดินแดงเกมส์ ” และกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๐ “ อีสานเกมส์ ” โดยมีพิธีมอบเสื้อสามารถ พร้อมเงินรางวัลสำหรับทัพนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีม ของ มทร.พระนคร
ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวินวุฒิ กลั่นไพฑูรย์ ผู้ควบคุมวงดนตรี RMUTP BAND พร้อมนักร้อง มาเล่นดนตรี เพื่อสร้างความสุขและเพิ่มอรรถรสให้กับผู้ร่วมในงานเลี้ยง และในส่วนของกองพัฒนานักศึกษา โดยตัวแทนนักศึกษา จากคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 10 ได้นำการแสดง ชุด “มนต์รักลูกทุ่ง” มาสร้างสีสันและความรื่นเริงบันเทิงใจ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

Posted in ข่าว