ภาพบรรยากาศ การแสดง ชื่อชุด “ยุคทองของแผ่นดิน ศรีศิลป์พระนคร”

เป็นการแสดงร่วมสมัยประกอบสื่อผสม เพื่อรับธงในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 ในปี พ.ศ. 2558 ภายใต้ชื่อ “พระนครเกมส์” โดยการแสดงสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมความงดงามของบ้านเมือง ที่เป็นเอกลักษณ์ของมหานครที่โดดเด่น สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ที่แสดงออกมาทางศิลปกรรม และประติมากรรมต่างๆ

การแสดงชุดนี้ เป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศ ครั้ง 30 “อีสานเกมส์” ที่จบลงอย่างสมบูรณ์แบบ และยังเป็นการเชิญชวนให้ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาได้พบกับมิตรภาพ ที่ชาวพระนครยินดีต้อนรับทุกท่าน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” ในปีถัดไปอีกด้วย

Posted in ข่าว