การประชุม “การเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์”

ประชุม “การเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” วันศุกร์ที่ 22 ส.ค.57  เวลา 10.00 น. ณ ห้องรพีพัฒน์  ชั้น 3  สำนักงานอธิการบดี  โดยตัวแทนจากทีมงานที่เกี่ยวข้องของทั้ง 9 มทร. เข้าร่วมรับฟังความคืบหน้าและเสนอแนะ

 

Posted in ข่าว