การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา มทร. แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 พระนครเกมส์

การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา มทร. แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 พระนครเกมส์ ครั้งที่1/2557 21 สค.57 เวลา 13.30 ห้องรพีพัฒน์

 

Posted in ข่าว