ภาพบรรยากาศ การแสดงพิธีรับธงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

การแสดงพิธีรับธงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Posted in ข่าว