กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อม “คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด-พิธีปิด การแข่งขันกีฬา” พระนครเกมส์ ครั้งที่ 31

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี, ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา, ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม, คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด-พิธีปิด การแข่งขันกีฬา และ กลุ่มครีเอทีฟสร้างสรรค์งานพิธีเปิด-ปิด เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” ซึ่งร่วมกันระดมความคิดเห็นหาแนวทางการจัดการแสดงพิธีเปิด-พิธีปิด โดยการกำหนดลำดับขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่ ขั้นตอนการนำนักกีฬาเข้าสู่สนาม, ขั้นตอนการเชิญธง, ขั้นตอนการจุดคบเพลิง, ขั้นตอนการแสดง รวมถึงขั้นตอนในส่วนของพิธีปิด เพื่อให้ขั้นตอนพิธีเปิดการแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 และขั้นตอนพิธีปิดการแข่งขัน ในวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ให้เป็นไปด้วยความสมบูรณ์ และได้รับคำชื่นชมจากผู้เข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง รวมถึงผู้ชมที่จะได้ชมกีฬาฯ ผ่านสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ ทั้งประเทศ และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ในความเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฯ ราชมงคล “พระนครเกมส์” ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 7-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่กำลังจะมาถึงนี้ ประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ.2557 ระหว่างเวลา 14.00 – 17.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ที่มา : งานกีฬา และทีมข่าวกองพัฒนานักศึกษา

Posted in ข่าว