ผลการแข่งขัน วิ่งผลัด 4×100 เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ

เหรียญทองเป็นของ มทร.ธัญบุรี

น.ส.สุนันท์ ขำมี
น.ส.ธนรัตน์ บุญเสริม
น.ส.ชฏาพร วรรณาธุ
น.ส.ศกลวรรณ จุลแก้ว
สถิติ 54.49 วินาที

เหรียญเงิน มทร.ล้านนา
น.ส. ศุภากร วิเชียรโชติช่วง
น.ส.สุมินตรา ทองกุ้ง
น.ส.ไอลดา สุกใส
น.ส. ศรีวรตาภรณ์ ต้นพิศมัย
สถิติ 56.12

และเหรียญทองแดง มทร.อีสาน
น.ส.ภูมินทร์ ชื่นพิมาย
น.ส.พิชญาภรณ์ โครตแปร
น.ส.อรวิภา กล้าพิมาย
น.ส.สุรินทร ทองคลี่
สถิติ 56.39

run1

run2

Posted in ข่าว Tagged with: