มทร.พระนคร จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล RMUTP BOWL 2014

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิด “การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล RMUTP BOWL 2014 ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ และถ้วยรางวัลทีมผูบริหาร มทร.พระนคร” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ประธานกรรมการดำเนินงานและฝ่ายจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ ผู้บริหาร บุคลากรในหน่วยงานสังกัด สำนักงานอธิการบดี คณะทั้ง 9 คณะ ทีมชมรมโบว์ลิ่งหน่วยงานภายนอก และบุคคลภายนอก ให้ความสนใจ เข้าร่วมการแข่งขันหลายทีม ซึ่งผลการแข่งขันในครั้งนี้ แชมป์โบว์ลิ่ง ตกเป็นของทีม ธกส. โดยรองอันดับ 1 เป็นของชมรมโตโยต้า และรองอันดับ 2 เป็นของ ธกส. เช่นกัน เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2557 ระหว่างเวลา 10.00-15.00 น. ณ บลูโอ ริธึม แอนด์โบว์ล (ชั้น 4 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน กรุงเทพฯ

อนึ่ง รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร ประธานกรรมการอำนวยการ ได้กล่าวขอบคุณ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย / คณะ / สำนัก / สถาบัน / กอง/ บัณฑิตกิตติมศักดิ์ / ศิษย์เก่า /บริษัทห้างร้านและทุกหน่วยงานทั้งภายนอกภายในที่ร่วมสนับสนุนของรางวัล และร่วมส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล RMUTP BOWL 2014 ในครั้งนี้ ในส่วนเงินรายได้จากการแข่งขันนำไปใช้สนับสนุนการดำเนินการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย “พระนครเกมส์” ครั้งที่ 31

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.พระนคร
ขอบคุณภาพข่าว : กองประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร

Posted in ข่าว