ผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

กรีฑาเซปักตะกร้อแบดมินตันฟุตซอลฟุตบอลวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลชายหาดเทเบิลเทนนิส

ชาย

วิ่ง 100 เมตร

 • เหรีญญทอง  มทร.อีสาน
 • เหรียญเงิน มทร.อีสาน
 • เหรียญทองแดง มทร.ธัญบุรี

วิ่ง 400 เมตร

 • เหรีญญทอง มทร.ธัญบุรี
 • เหรียญเงิน มทร.อีสาน
 • เหรียญทองแดง มทร.ล้านนา

วิ่ง 800 เมตร

 • เหรีญญทอง มทร.ศรีวิชัย
 • เหรียญเงิน มทร.ธัญบุรี
 • เหรียญทองแดง มทร.อีสาน

วิ่ง 5,000 เมตร

 • เหรีญญทอง มทร.ศรีวิชัย
 • เหรียญเงิน มทร.ล้านนา
 • เหรียญทองแดง มทร.ล้านนา

วิ่ง 10,000 เมตร

 • เหรีญญทอง มทร.ศรีวิชัย
 • เหรียญเงิน มทร.อีสาน
 • เหรียญทองแดง มทร.ล้านนา

วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร

 • เหรีญญทอง มทร.อีสาน
 • เหรียญเงิน มทร.ธัญบุรี
 • เหรียญทองแดง มทร.ศรีวิชัย

เดิน 10,000 เมตร

 • เหรีญญทอง มทร.ศรีวิชัย
 • เหรียญเงิน มทร.ตะวันออก
 • เหรียญทองแดง มทร.รัตนโกสินทร์

กระโดดไกล

 • เหรีญญทอง มทร.ธัญบุรี
 • เหรียญเงิน มทร.ล้านนา
 • เหรียญทองแดง มทร.ศรีวิชัย

ทุ่มน้ำหนัก

 • เหรีญญทอง มทร.ล้านนา
 • เหรียญเงิน มทร.ตะวันออก
 • เหรียญทองแดง มทร.อีสาน

ขว้างจักร

 • เหรีญญทอง มทร.ศรีวิชัย
 • เหรียญเงิน มทร.อีสาน
 • เหรียญทองแดง มทร.ตะวันออก

 

หญิง

วิ่ง 100 เมตร

 • เหรีญญทอง มทร.อีสาน
 • เหรียญเงิน มทร.ธัญบุรี
 • เหรียญทองแดง มทร.ธัญบุรี

วิ่ง 400 เมตร

 • เหรีญญทอง มทร.ธัญบุรี
 • เหรียญเงิน มทร.ตะวันออก
 • เหรียญทองแดง มทร.ศรีวิชัย

วิ่ง 800 เมตร

 • เหรีญญทอง  มทร.ตะวันออก
 • เหรียญเงิน มทร.อีสาน
 • เหรียญทองแดง มทร.ตะวันออก

วิ่ง 5,000 เมตร

 • เหรีญญทอง มทร.ตะวันออก
 • เหรียญเงิน มทร.ตะวันออก
 • เหรียญทองแดง มทร.ล้านนา

วิ่ง 4 x 100 เมตร

 • เหรีญญทอง มทร.ธัญบุรี
 • เหรียญเงิน มทร.ล้านนา
 • เหรียญทองแดง มทร.อีสาน

กระโดดไกล

 • เหรีญญทอง มทร.ศรีวิชัย
 • เหรียญเงิน มทร.ล้านนา
 • เหรียญทองแดง มทร.อีสาน

ทุ่มน้ำหนักหญิง

 • เหรีญญทอง มทร.ธัญบุรี
 • เหรียญเงิน มทร.ล้านนา
 • เหรียญทองแดง มทร.สุวรรณภูมิ

ชาย

ชายเดี่ยว 

 • เหรีญญทอง มทร.ล้านนา
 • เหรียญเงิน มทร.พระนคร
 • เหรียญทองแดง มทร.อีสาน, มทร.ศรีวิชัย

ทีมชุด รอบรองชนะเลิศ

 • มทร.อีสาน ชนะ มทร.ธัญบุรี (ทีม ก.) 2:0 (21:13, 21:14)
 • มทร.อีสาน ชนะ มทร.ธัญบุรี (ทีม ข.) 2:0 (21:10, 21:6)
 • มทร.ล้านนา ชนะ มทร.ศรีวิชัย (ทีม ก.) 2:1 (21:14, 18:21, 15:21)
 • มทร.ล้านนา ชนะ มทร.ศรีวิชัย (ทีม ข.) 2:0 (21:9, 21:8)
 • มทร.ล้านนา ชนะ มทร.ศรีวิชัย 2:0 (21:19, 21:16)

หญิง

หญิงเดี่ยว 

 • เหรีญญทอง มทร.อีสาน
 • เหรียญเงิน มทร.ล้านนา
 • เหรียญทองแดง มทร.ศรีวิชัย, มทร.ตะวันออก

ทีมชุด

 • มทร.ศรีวิชัย แพ้ มทร.อีสาน 0:2 (13:21, 13:21)
 • มทร.พระนคร ชนะ มทร.สุวรรณภูมิ (ทีม ก) 2:0 (21:7, 21:6)
 • มทร.พระนคร ชนะ มทร.สุวรรณภูมิ (ทีม ข) 2:1 (25:23, 24:25, 21:17)
 • มทร.อีสาน แพ้ มทร.ล้านนา (ทีม ก) 0:2 (12:21, 15:21)
 • มทร.อีสาน ชนะ มทร.ล้านนา (ทีม ข) 2:0(21:18, 21:10)
 • มทร.อีสาน แพ้ มทร.ล้านนา (ทีม ค) 0:2 (18:21, 16:21)
 • มทร.ศรีวิชัย ชนะ มทร.สุวรรณภูมิ (ทีม ก) 2:0 (21:15, 21:14)
 • มทร.ศรีวิชัย แพ้ มทร.สุวรรณภูมิ (ทีม ข) 0:2 (18:21, 15:21)
 • มทร.ศรีวิชัย แพ้ มทร.สุวรรณภูมิ (ทีม ค) 0:2 (13:21, 14:21)

ชายเดี่ยว

 • มทร.รัตนโกสินทร์ ชนะ มทร.สุวรรณภูมิ 2-0
 • มทร.อีสาน ชนะ มทร.ตะวันออก 2-1
 • มทร.ล้านนา ชนะ มทร.ตะวันออก 2-0
 • มทร.อีสาน ชนะ  มทร.กรุงเทพ 2-1
 • มทร.พระนคร ชนะ มทร.ศรีวิชัย 2-0
 • มทร.ธัญบุรี แพ้ มทร.รัตนโกสินทร์ 0-2
 • มทร.อีสาน ชนะ มทร.ล้านนา 2-1
 • มทร.สุวรรณภูมิ แพ้ มทร.ศรีวิชัย 0-2
 • มทร.ธัญบุรี แพ้  มทร.กรุงเทพ 0-2
 • มทร.รัตนโกสินทร์ แพ้ มทร.พระนคร 0-2

ชายคู่

 • มทร.รัตนโกสินทร์ แพ้ มทร.พระนคร 0-2
 • มทร.อีสาน แพ้ มทร.กรุงเทพ 0-2
 • มทร.ตะวันออก ชนะ มทร.ธัญบุรี 2-1
 • มทร.ล้านนา แพ้ มทร.กรุงเทพ 0-2
 • มทร.ธัญบุรี แพ้ มทร.ตะวันออก 1-2
 • มทร.รัตนโกสินทร์ แพ้ มทร.อีสาน 0-2
 • มทร.ศรีวิชัย แพ้ มทร.พระนคร 0-2

หญิงเดี่ยว

 • มทร.พระนคร ชนะ มทร.กรุงเทพ 2-0
 • มทร.อีสาน ชนะ มทร.สุวรรณภูมิ 2-0
 • มทร.รัตนโกสินทร์ แพ้ มทร.ศรีวิชัย 0-2
 • มทร.รัตนโกสินทร์ ชนะ มทร.ตะวันออก 2-0
 • มทร.กรุงเทพ ชนะ มทร.อีสาน 2-0
 • มทร.ศรีวิชัย แพ้ มทร.พระนคร 0-2

หญิงคู่

 • มทร.อีสาน ชนะ มทร.ตะวันออก 2-0
 • มทร.ตะวันออก แพ้  มทร.ศรีวิชัย 0-2
 • มทร.อีสาน ชนะ มทร.รัตนโกสินทร์ 2-1

คู่ผสม

 • มทร.อีสาน ชนะ มทร.รัตนโกสินทร์ 2-1
 • มทร.พระนคร ชนะ มทร.สุวรรณภูมิ 2-0
 • มทร.ศรีวิชัย ชนะ มทร.รัตนโกสินทร์ 2-0
 • มทร.กรุงเทพ ชนะ มทร.ตะวันออก 2-1
 • มทร.ตะวันออก ชนะ มทร.สุวรรณภูมิ 2-0
 • มทร.ศรีวิชัย แพ้ มทร.พระนคร 0-2
 • มทร.กรุงเทพ ชนะ มทร.รัตนโกสินทร์ 2-0

ชาย รอบรองชนะเลิศ

 • มทร.ล้านนา แพ้จุดโทษ มทร.ศรีวิชัย 4:6 (เสมอในเวลา 2:2)
 • มทร.ตะวันออก แพ้ มทร.พระนคร 2:5

หญิง รอบรองชนะเลิศ

 • มทร.สุวรรณภูมิ ชนะ มทร.พระนคร 7:1
 • มทร.ล้านนา ชนะ มทร.อีสาน 4:1

ชาย รอบรองชนะเลิศ

 • มทร.อีสาน แพ้ มทร.ตะวันออก 0-1
 • มทร.ธัญบุรี แพ้จุดโทษ มทร.ล้านนา 3-5(เสมอในเวลา 1-1)

ชาย รอบรองชนะเลิศ

 • มทร.อีสาน แพ้ มทร.ตะวันออก 2:3
 • มทร.สุวรรณภูมิ ชนะ มทร.กรุงเทพ 3-0

ชาย รอบสอง

 • มทร.กรุงเทพ แพ้ มทร.ธัญบุรี 0:2
 • มทร.สุวรรณภูมิ ชนะ มทร.ศรีวิชัย 2:1

บุคคลเดี่ยวชาย

 • เหรีญญทอง มทร.ล้านนา
 • เหรียญเงิน มทร.อีสาน
 • เหรียญทองแดง มทร.รัตนโกสินทร์, มทร.รัตนโกสินทร์

ชายคู่

 • เหรีญญทอง มทร.อีสาน
 • เหรียญเงิน มทร.อีสาน
 • เหรียญทองแดง มทร.ล้านนา, มทร.รัตนโกสินทร์

บุคคลเดี่ยวหญิง

 • เหรีญญทอง มทร.ล้านนา
 • เหรียญเงิน มทร.ล้านนา
 • เหรียญทองแดง มทร.พระนคร, มทร.กรุงเทพ

หญิงคู่

 • เหรีญญทอง มทร.พระนคร
 • เหรียญเงิน มทร.พระนคร
 • เหรียญทองแดง มทร.กรุงเทพ, มทร.ล้านนา

คู่ผสม

 • เหรีญญทอง มทร.ล้านนา
 • เหรียญเงิน มทร.ล้านนา
 • เหรียญทองแดง มทร.ธัญบุรี, มทร.กรุงเทพ