ผลการแข่งขันประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558

ฟุตซอลเซปักตะกร้อบาสเกตบอลเปตองฟุตซอลฟุตบอลวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลชายหาดครอสเวิร์ดหมากกระดาน
ชาย รอบแรก

 • มทร.สุวรรณภูมิ แพ้ มทร.ล้านา 0-4
 • มทร.อีสาน แพ้ มทร.ตะวันออก 2-5
 • มทร.กรุงเทพ เสมอ มทร.ศรีวิชัย 2-2

หญิง รอบแรก

 • มทร.สุวรรณภูมิ ชนะ มทร.ตะวันออก 9-1
 • มทร.ล้านนา ชนะ มทร.รัตนโกสินทร์ 8-0

ทีมเดี่ยวชาย

 •  มทร.อีสาน ชนะ มทร.กรุงเทพ 2:0 (21-15),(21-18)
 • มทร.ธัญบุรี ชนะ มทร.สุวรรณภูมิ 2:0 (22-20),(21-19)
 • มทร.อีสาน ชนะ  มทร.ศรีวิชัย 2:0 (21:10),(21:11)
 • มทร.กรุงเทพ ชนะ มทร.ธัญบุรี 2:1 (21:14) , (18:21) , (21:15)
 • มทร.พระนคร ชนะ มทร.ล้านนา 2:0 (21-16),(21-10)
 • มทร.รัตนโกสินทร์ ชนะ มทร.ตะวันออก 2:1 (21:6,16:21,21:14)
 • มทร.ล้านนา ชนะ มทร.ตะวันออก 2:0 (21:11),(21:18)
 • มทร.พระนคร ชนะ มทร.รัตนโกสินทร์ 2:0 (21:16) , (21:10)

ทีมเดี่ยวหญิง

 • มทร.ล้านนา ชนะ มทร.พระนคร 2:0 (21:12,21:13)
 •  มทร.ล้านนา ชนะ มทร.ตะวันออก 2:0 (21-13),(21-19)
 • มทร.ศรีวิชัย ชนะ มทร.สุวรรณภูมิ 2:0 (21-15),(21-15)
 • มทร.รัตนโกสินทร์ แพ้ มทร.อีสาน 0:2

ทีมคู่หญิง

 • มทร.ล้านนา แพ้ มทร.อีสาน 0: 2 (16:21,19:21)
 • มทร.รัตนโกสินทร์ แพ้ มทร.พระนคร 0:2 (10:21) , (8:21)
 • มทร.สุวรรณภูมิ แพ้ มทร.ล้านนา 0:2 (14:21),(13:21)
 • มทร.อีสาน ชนะ  มทร.รัตนโกสินทร์ 2:0 (21:18),(21:14)

ทีมคู่ชาย

 • มทร.พระนคร ชนะ มทร.สุวรรณภูมิ 2:0 (21:12,21:10)
 • มทร.กรุงเทพ แพ้ มทร.รัตนโกสินทร์ 0:2
 • มทร.พระนคร ชนะ มทร.กรุงเทพ 2:0 (21:10),(21:13)
 • มทร.สุวรรณภูมิ แพ้ มทร.รัตนโกสินทร์ 0:2 (17:21),(21:23)
 • มทร.อีสาน ชนะ มทร.ล้านนา 2:0 (21:13) , (21:15)
 • มทร.ธัญบุรี ชนะ มทร.อีสาน 2:0 (21:15) , (21:17)

ชาย รอบแรก

 • มทร.กรุงเทพ ชนะ มทร.ศรีวิชัย (79:32)
 • มทร.ล้านนา ชนะ มทร.อีสาน (55:61)
 • มทร.ธัญบุรี ชนะ มทร.รัตนโกสินทร์ (96-83)

หญิง รอบแรก

 • มทร.กรุงเทพ ชนะ  มทร.รัตนโกสินทร์ (51:47)
 • มทร.ศรีวิชัย ชนะ มทร.อีสาน (58:34)
 • มทร.ธัญบุรี ชนะ มทร.ล้านนา (47:24)

เปตองเดี่ยวชาย

 • เหรียญทอง มทร.ล้านนา-2
 • เหรียญเงิน มทร.อีสาน -2
 • เหรียญทองแดง มทร.กรุงเทพ -1 , มทร.อีสาน -1

เปตองเดี่ยวหญิง

 • เหรียญทอง มทร.อีสาน -1
 • เหรียญเงิน มทร.ธัญบุรี -1
 • เหรียญทองแดง  มทร.ศรีวิชัย -1 , มทร.ล้านนา -2

ชาย รอบแรก

 • มทร.สุวรรณภูมิ แพ้ มทร.ล้านนา 0:4
 • มทร.อีสาน แพ้ มทร.ตะวันออก 2:5
 • มทร.กรุงเทพ เสมอ มทร.ศรีวิชัย 2:2

หญิง รอบแรก

 • มทร.สุวรรณภูมิ ชนะ มทร.ตะวันออก 9:1
 • มทร.ล้านนา ชนะ มทร.รัตนโกสินทร์ 8:0

ชาย รอบแรก

 • มทร.สุวรรณภูมิ แพ้ มทร.อีสาน 0:2
 • มทร.กรุงเทพ แพ้ มทร.ธัญบุรี 1:3
 • มทร.ล้านนา ชนะ มทร.ตะวันออก 1:0

ชาย รอบแรก

 • มทร.ธัญบุรี ชนะ มทร.ศรีวิชัย 3:0(25:11,25:13,25:14)
 • มทร.อีสาน แพ้ มทร.สุวรรณภูมิ 1:3 (23:25,28:26,11:25,25:27)
 • มทร.กรุงเทพ แพ้ มทร.ตะวันออก 0:3 (14:25,13:25,11:25)

หญิง รอบแรก

 • มทร.รัตนโกสินทร์ แพ้ มทร.สุวรรณภูมิ 1:3 (19:25,10:25,25:14,22:25)
 • มทร.อีสาน ชนะ มทร.พระนคร  3:0 (5:25,8:25,14:25)
 • มทร.ล้านนา ชนะ มทร.ธัญบุรี 3:0(25:18,25:20,25:18)

ชาย รอบแรก

 • มทร.อีสาน ชนะ มทร.ตะวันออก 2:0
 • มทร.กรุงเทพ แพ้ มทร.สุวรรณภูมิ 0:2
 • มทร.ธัญบุรี ชนะ มทร.ศรีวิชัย 2:0

หญิง รอบแรก

 • มทร.สุวรรณภูมิ ชนะ มทร.ตะวันออก 2:0
 • มทร.รัตนโกสินทร์ ชนะ มทร.พระนคร 2:0
 • มทร.อีสาน ชนะ มทร.ธัญบุรี 2:0
 • มทร.กรุงเทพ แพ้ มทร.ล้านนา 0:2

บุคคลชาย

 • เหรียญทอง มทร.อีสาน
 • เหรียญเงิน มทร.อีสาน
 • เหรียญทองแดง มทร.พระนคร, มทร.รัตนโกสินทร์

บุคคลหญิง

 • เหรียญทอง มทร.พระนคร
 • เหรียญเงิน มทร.อีสาน
 • เหรียญทองแดง มทร.อีสาน, มทร.รัตนโกสินทร์

คู่ชาย

 • เหรียญทอง มทร.อีสาน
 • เหรียญเงิน มทร.พระนคร
 • เหรียญทองแดง มทร.พระนคร

คู่หญิง

 • เหรียญทอง มทร.พระนคร
 • เหรียญเงิน มทร.พระนคร
 • เหรียญทองแดง มทร.อีสาน

คู่ผสม

 • เหรียญทอง มทร.อีสาน
 • เหรียญเงิน มทร.พระนคร
 • เหรียญทองแดง มทร.พระนคร, มทร.รัตนโกสินทร์

หมากรุกไทย ทีมชาย

หมากรุกไทยชาย

หมากรุกไทย ทีมหญิง

หมากรุกไทยหญิง

 

หมากฮอส

หมากฮอสชาย